Monday, 28 May 2007

Peer review of Peer assist?

Op donderdag 24 mei bespraken we de nota: .. van Ria van Hoewijk van I/C-consult. Hier kwamen de volgende do’s and don’ts uit naar voren

Peer review

Peer-review als een instrument voor intercollegiale toetsing en accountability, dit instrument wordt gebruikt in de academische wereld (toetsing van wetenschappelijke artikelen) en visitatie-commissies (beoordeling van collega-instituten) meestal gericht op het handhaven van kwaliteit en standaarden.

Peer assist

Is een instrument voor collegiaal advies, meer gericht op het leren.

De persoon of organisatie dient ‘eigenaar’ en ‘vrager’ te zijn zonder een verplichtend element.

De peer-assist moet direct aansluiten bij de leerbehoefte van de vrager, deze bij voorkeur zal zelf de ToR of vraag moeten formuleren.

Betreft het een breder proces waarin verschillende organisaties mee doen, is de vraag of dit niet een te verplichtend karakter heeft en of deelnemers echt willen leren.

De peer-assist wordt uitgevoerd door collega’s die bij voorkeur vanuit een zelfde positie of thematiek werken, en dus ook voor dezelfde uitdagingen staan.

Voorkom dat verschillende elementen – leren, evalueren en beoordeling – niet door elkaar lopen en spreek van te voren af waar het accent op ligt; is het om te leren dan kunnen er niet achteraf consequenties voor de partner aan vast zitten. Is het om te evalueren welke waarde wordt dan aan de peer-assist resultaten toegekend, etc.

Maak het proces niet te zwaar, en laat de ruimte om het proces zijn eigen dynamiek te behouden en bespreek van te voren goed wat de scope van de ‘peer-assist’ is.

Let op dat je als donor er niet een te groot aandeel in hebt (ook al financier je het traject) en spreek bijv. af dat je inzicht hebt in de follow-up agenda, maar niet in de concrete adviezen. Als ‘kritiek’ of adviezen op papier worden gezet krijgen ze vaak hun eigen dynamiek, die soms door anderen binnen de organisatie minder worden gewaardeerd.

Maak een duidelijk onderscheid tussen uitwisseling, exchange visits (meer vrijblijvend) en een peer-assist of peer-review traject (minder vrijblijvend, vooraf resultaten benoemen).

Bedenk bij het gebruik van het instrument ‘peer-review’ dat culturele verschillen kunnen meespelen. Niet in elk setting is het gebruikelijk dat kritiek wordt uitgesproken, laat staan op papier wordt gezet.

Een self-assesment van de vragende organisatie is vaak een zinnig onderdeel van het proces

Ook binnen ICCO zouden we het instrument ‘peer-assist’ meer kunnen gebruiken, bv bij de ontwikkeling van programmatisch werken, waarbij collega’s feedback kunnen vragen.

geschreven door Erica Wortel

No comments: