Friday, 28 September 2007

Web2fordev dag 3

Vandaag de laatste dag van de officiële conferentie. Een weer was er in de plenaire vergadering een bijzonder inspirerende presentatie waarin gewezen werd op het belang om vooral naar de “mensen” te kijken en de Web2.0 instrumenten als niet meer dan mogelijke – maar wel uitstekende - middelen te zien. En daarmee werd eigenlijk de toon voor de hele dag en misschien wel van de hele conferentie gezet. De kreet “it’s about people” werd dan ook voorduren geuit.

In dat verband wil ik deze keer iets meer vertellen over de sfeer tijdens de conferentie. De hele sfeer was nogal informeel en dat was bijzonder in de nogal formele FAO omgeving. Alle zalen in dit inmense gebouw ademen de sfeer van formaliteit zoals die binnen de VN-organisaties gewoon is. Dat maakte het geheel bijzonder.

Slotbijeenkomst van de conferentie


In elk geval was voor mij het deelnemen heel inspirerend. Over het algemeen was er sprake van een duidelijk aanwezige gezamenlijke inspiratie, energie en vooral ook overtuiging dat de Web2.0 instrumenten een enorme bijdrage kunnen leveren aan een meer participatief handelen in de Internationale Samenwerking die daarmee veel effectiever kan worden. OK, m.n. in Afrika is het niet makkelijk, bijvoorbeeld vanwege de gebrekkige internetverbindingen. Maar het bleek toch ook dat er ook in dat continent wel degelijk mogelijkheden zijn en dat die mogelijkheden ook al op een inventieve manier gebruik worden en dat dat wel degelijk effect heeft. Maar het blijft ook onomstotelijk vast staan dat het uiteindelijk gaat om de open en dn interactieve manier waarop mensen met die mogelijkheden om (willen) gaan. De technische vaardigheden zijn nodig, maar zijn op zich alleen maar het begin. De manier van werken en denken, en vooral de houding waarmee met de instrumenten omgegaan wordt blijft bepalend. Het betekent dat iedereen zich in zekere zin kwetsbaar op moet willen stellen. Je deelt namelijk niet de producten van je werk maar het proces van werken (en denken). Alleen op die manier kun je de uitkomsten laten beïnvloeden door anderen die je misschien iets te leren hebben. Zo open werken is lastig, althans dat vind ik zelf, maar het kan ook erg veel opleveren; zoveel is duidelijk geworden. In elk geval betekent het dat de nodige veranderingen niet zomaar gerealiseerd kunnen worden. Het zal nog wel een jaar of wat kosten voordat we in ICCO zover zijn dat we werkelijk om zullen kunnen gaan met de instrumenten, één van de elementen waarmee we de “lerende netwerk organisatie” kunnen worden zoals we dat willen. Kortom de ICCO-Flower trainingen zijn belangrijk, maar het is nog maar een eerste kleine stap.

Alles bij elkaar heb ik veel ideeën opgedaan over de manier waarop we binnen de ICCO-Alliantie verder kunnen gaan met het invoeren van deze werkwijze en ook heb ik weer vele contacten opgedaan waarmee ik ervaringen kan delen en op die manier ondersteuning en raad kan krijgen in de komende jaren.

Thursday, 27 September 2007

Web2fordev conferentie dag 2

Vandaag was het weer een interessante en intensieve dag. Elke ochtend zijn er plenaire sessies met presentaties en forum discussies. Vanochtend was er een presentatie die er echt uitsprong. Ik zou me kunnen voorstellen dat de collega’s van DREO die zich met “vermarkting” bezig houden daar bijzonder veel belangstelling voor zouden hebben gehad. Het ging over een systeem waarbij op een snelle manier informatie over de markt(prijzen) bij boeren zelf terecht komt. Dat doen ze door op een hele slimme manier van een combinatie gebruik te maken van het internet, communicatie met mobiele telefoons (SMS) en lokale intermediairs die rechtstreeks met de boeren praten. Al vinden ze het zelf nog te vroeg om iets te zeggen over de impact, toch hebben ze binnen twee jaar ruim 5.000 leden in een groot aantal Afrikaanse landen. Elk van deze leden bereikt waarschijnlijk weer enkele tientallen boeren, dus lijkt het zeker te werken. Er moet namelijk door de boeren betaald worden voor de diensten, Tradenet is een ideeel maar ook commercieel bedrijf. Meer informatie is te vinden op de website van Tradenet.

In de middag heb ik niet echt deelgenomen aan de conferentie zelf. We hadden nl. een bijeenkomst georganiseerd met de leden van Dgroups om iedereen op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Er zullen nl. wat veranderingen doorgevoerd worden in het beheer en de “hosting” van de Dgroups. Momenteel beheerd IDRC in Canada het geheel, maar doordat het Dgroups gebeuren te groot is geworden (slachtoffer van het eigen succes ;-) kan IDRC dat niet meer blijven doen. Ook is het de bedoeling om de software te veranderen. Ingewikkelde zaken, maar die wel degelijk aandacht vragen als je bedenkt dat er bijna 100.000 gebruikers zijn in ruim 2.000 groepen. Na deze “leden consultatie” hebben we met het bestuur een aantal afspraken gemaakt over hoe deze kwestie verder aan te pakken. Uitgangspunt blijft dat de gebruikers van dit alles zo min mogelijk zullen merken.

Weer even terug naar de conferentie zelf. Voor diegenen die er belangstelling voor hebben zijn er twee interessante “blogs”:

Blogging for development: should we follow the hype?

Blog van Euforic over web2.0 (scroll even door en bij de interviews (voices) zorg dat het “javascript “enabled” is daar wordt in rode lettertjes om gevraagd.

Wednesday, 26 September 2007

Web2forDev - dag 1

De conferentie werd tot groot genoegen van de organisatoren officieel geopend door de Secretaris generaal van de FAO himself, zij het via een video boodschap. In elk geval geeft dat wel aan dat er ook binnen dit soort instanties een verandering aan de gang is. Vorig jaar werd in een FAO-conferentie het gebruik van ICT nog geheel genegeerd an als er nu dus zo openlijk en ook in praktische zin (organisatie van de conferentie) steun gegeven wordt aan WEB2.0 dan wil dat toch wat zeggen.

In de ochtend een aantal presentaties gevolgd, waarvan door mij en vele anderen die van Euforic bijzonder gewaardeerd werd. De andere bleven allemaal nogal abstract en niet erg op de praktijk gericht. Maar wel waren ze interessant omdat er vele asp[ecten van het gebruik van Web2forDev instrumenten aan de orde kwamen, ook de problematische.

In de middag waren er parallelle sessies waarbij ik een aantal presentaties heb gevolgd van boeren organisaties over het gebruik van deze technieken binnen hun organisaties. Dat was interessant. Het bleek echter dat er in de praktijk nog maar weinig écht gedaan wordt. Het bleef een beetje hangen in wensen en dromen. Dat is overe het algemeen een beetje de tendens lijkt het. Enerzijds teleurstellend anderzijds bemoedigend, want het blijkt dat niemand al weet hoe het nou echt moet maar dat er een “drang” is om samen te werken en zo goed mogelijk gebruik te maken van de zonder meer aanwezige potentiele mogelijkheden.

Als laatste heb ik een presentatie bijgewoond over een onderzoek naar het effect van het gebruik van Dgroups. Het blijkt dat Dgroups behoorlijk intensief en goed gebruikt wordt. Mijn veronderstelling dat het voornamelijk in het Noorden werkt klopt toch niet. Gebruikers komen voor ongeveer de helft uit het Zuiden en maar liefst 80% van de gebruikers van Dgroups vindt dat het een “productief gebruik van hun tijd is” wanneer ze met Dgroups werken.

Monday, 24 September 2007

Web2forDev dag “0”

Vandaag de eerste dag van de conferentie. Een soort voorbereidende dag waarin m.n. de technische aspecten van de WEB2.0 applicaties besproken werden. Het was een stortvloed aan informatie en ervaringen die de ongeveer 70 aanwezigen over elkaar heen sproeide. Veel diepgang was er daardoor niet, maar dat was ook niet de bedoeling, het ging er om een beetje te proeven aan de “nieuwe mogelijkheden” die Web2.0 biedt voor de communicatie en het leren rond “ontwikkeling”. En dat laatste is wel degelijk gelukt.

Een wat mij betreft heel bijzondere ervaring kwam uit India. Daar is een organisatie bezig geweest met “audio-blogging”. Bij dit project van o.a. het ministerie van landbouw zijn boeren uit een zevental dorpen aangesloten. Het idee is dat boeren vragen aan elkaar kunnen stellen via opgenomen verhaaltjes die op een blog komen, anderen reageren daarop met hun antwoorden. Ook al zijn er vele vragen te stellen bij de werkwijze en opzet van dit project, toch denk ik dat we meer op die manier moeten gaan denken en werken. Onze uiteindelijke doelgroep, degenen die uiteindelijk moeten gaan profiteren van alle lessen - de onze maar zeker ook die van henzelf - werken nou eenmaal makkelijker met het gesproken woord (en beelden) dan met (blog/wiki) teksten. Ik denk dan ook dat we moeten gaan bedenken hoe we, o.a. op basis van dit soort ervaringen, dit aspect (beter) in onze plannen voor communicatie en het leren in kunnen bouwen.

Groet,

Maarten

WEB2FORDEV conferentie

Gisteravond, zondag de 23ste september ben ik naar Rome gereisd om deel te gaan nemen aan de Web2forDev conferentie.

Tijdens deze conferentie wil ik inzicht krijgen in de laatste ontwikkelingen van web2.0 applicaties en de mogelijkheden voor het gebruik binnen de (vernieuwde) ICCO-Alliantie. Daarnaast lijkt het mij belangrijk kennis te nemen van manieren van gebruik van die applicaties en de wijze waarop die goed geïntroduceerd kunnen worden (inclusief de vorm, inhoud en praktijk van de benodigde trainingen). Ook hoop ik kontakten op te doen, m.n. met mensen die in het Zuiden met deze applicaties bezig zijn om die mogelijk te kunnen betrekken bij de introductie van de “ICCO-flowers” bij Partners, programma’s en de Regional Councils. Ten slotte zal er een Dgroups leden/ExCo vergadering gehouden worden waarin belangrijke beslissingen genomen zullen worden over de het toekomstige beheer van de DGroups. Mijn voornemen is om geïnteresseerden binnen de ICCO-Alliantie op de hoogte te houden over wat ik hier zoal op zal steken. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, laat me dat dan weten, ofwel per mail, maar het kan natuurlijk ook door gebruik te maken van de mogelijkheid van “opmerkingen” in de blog.

Groet, vanuit een lekker warm Rome,

Maarten