Monday, 24 September 2007

WEB2FORDEV conferentie

Gisteravond, zondag de 23ste september ben ik naar Rome gereisd om deel te gaan nemen aan de Web2forDev conferentie.

Tijdens deze conferentie wil ik inzicht krijgen in de laatste ontwikkelingen van web2.0 applicaties en de mogelijkheden voor het gebruik binnen de (vernieuwde) ICCO-Alliantie. Daarnaast lijkt het mij belangrijk kennis te nemen van manieren van gebruik van die applicaties en de wijze waarop die goed geïntroduceerd kunnen worden (inclusief de vorm, inhoud en praktijk van de benodigde trainingen). Ook hoop ik kontakten op te doen, m.n. met mensen die in het Zuiden met deze applicaties bezig zijn om die mogelijk te kunnen betrekken bij de introductie van de “ICCO-flowers” bij Partners, programma’s en de Regional Councils. Ten slotte zal er een Dgroups leden/ExCo vergadering gehouden worden waarin belangrijke beslissingen genomen zullen worden over de het toekomstige beheer van de DGroups. Mijn voornemen is om geïnteresseerden binnen de ICCO-Alliantie op de hoogte te houden over wat ik hier zoal op zal steken. Als jullie vragen of opmerkingen hebben, laat me dat dan weten, ofwel per mail, maar het kan natuurlijk ook door gebruik te maken van de mogelijkheid van “opmerkingen” in de blog.

Groet, vanuit een lekker warm Rome,

Maarten

No comments: