Thursday, 25 October 2007

Veranderen = visie ontwikkelen + leren

Een paar weken geleden hebben we binnen Edukans, in het kader van de Lerende Organisatie, onze eigen leerstijl getracht te ontdekken aan de hand van de Kolb leercyclus. Een paar dagen later discussieerden we over de volgende stap in het ontwikkelen van een onderwijsprogramma in Ethiopië. Twee activiteiten die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, maar bij nader inzien elkaar prachtig complementeerden.

De conclusie van de laatstgenoemde discussie was: het zou handig zijn om een stappenplan te hebben voor het ontwikkelen van een programma: hoe kom ik van A naar B. Daarbij is A de situatie waarbij partners en/of hun projecten gefinancierd worden en B de situatie van volledig programmatisch werken waarbij we één of enkele van de 4 rollen van financier, makelaar, capaciteitsopbouwer, etc. spelen. Dit stappenplan is een model, een theoretisch kader, van waaruit we de eerste voorgenomen activiteit gaan plannen en uitvoeren, bv een mapping. Dit levert ons enerzijds een resultaat en anderzijds een evaluatiemoment. De evaluatie levert aanpassingen op in het model en ook aanbevelingen voor de 2e stap, die we daarna gaan plannen. We doorlopen zo een aantal malen de leercyclus en komen zo tot een steeds verfijnder en beter op de praktijk toegesneden stappenplan. Aan het eind weten we precies hoe we het moeten doen – vooral ook handig voor onze collega’s, die wat later gestart zijn met het ontwikkelen van een programma.
Voorwaarde is dat we goed omschrijven hoe de toekomstige, nieuwe situatie B eruit ziet. In andere woorden: ontwikkel een visie over situatie B om op het goede spoor te blijven. En dan is veranderen:
1) visie ontwikkelen én 2) leren.

Dit kunnen we ook in algemene termen stellen voor elke verandering:
Een verandering, elke verandering in de organisatie of in de maatschappij, vraagt om een visie op de toekomstige situatie als ook om een stappenplan om daar te komen. We voeren dit stappenplan uit en evalueren regelmatig, wat verbeterpunten oplevert voor het originele plan. Door dit praktijkleren verwerven we ons tegelijkertijd nieuwe competenties door onze routines aan te passen. Verder ontwikkelen we allerlei nieuwe tools (bv. een checklist programmatisch werken, een agenda voor een stakeholder meeting) en nieuwe inzichten (bv manieren waarop we stakeholders kunnen betrekken bij programma ontwikkeling).

Dit werkt voor de kleine verandering, maar vooral ook voor de grote verandering: programmatisch werken, het ontwikkelen en invoeren van een nieuw management informatie systeem, het opzetten en bij elkaar houden van een alliantie!


Aart van den Broek, Edukans

Friday, 19 October 2007

Wiki site Capacity Assesment & Dev't, ICCO-CAD group advisors

Dear ICCO colleagues,

This is to let you know, that the CAD group wiki site is ready. It contains more general information about the ICCO CAD –group. This is a group of ICCO Capacity Development advisors working in Asia, Eastern Europe, Africa and Latin America It also has references to literature, websites, case studies, toolboxes.

Please have a look at: iccocad.pbwiki.com

We also started a blog. It contains news about some of the discussions which are going on.

Purpose
* The purpose of this wiki site is to build a kind of library to make information available for ICCA capacity development advisors on the long term.
* It also has the purpose to inform new ICCO advisors to get involved into this network.
* And it is a kind of platform to communicate with other ICCO departments, and other organisations.

Wiki
If you would like to know what a wiki is, just view the video about wikis:

the example of 4 people who go camping. It explains how wiki collaboration is much easier than a flow of e-mails to and through.
You can find the video one wiki’s here: www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english

Feedback needed
What I like to know from you, is your feedback.

Please let me know what you think about iccocad.pbwiki.com

What do you like?

What do you don’t like?

What would you like to maintain for the long term, so that experiences are embedded within the ICCO organisation and that institutional memory is build?

Where would you like to provide a contribution to this site?

Please mail your feedback to Simon Koolwijk, faccom@xs4all.nl


Regards,

Simon Koolwijk
Moderator of the ICCO-Cad group.

If you like to join as ICCO staff member, send an e-mail to faccom@xs4all.nl

Monday, 8 October 2007

Learning to Fly / Geoff Parcell

Zo ongeveer drie a vier keer per jaar houden de KM-ers in Nederland een borrel. Het gaat dus om de mensen die bij OS organisaties werken en zich met o.a. kennis-management bezig houden. Dat is altijd een plezierige manier om wat ervaringen uit te wisselen en nieuwtjes te vergaren. Afgelopen donderdag werd die borrel bij en door de Van Leer Foundation georganiseerd. Zij hadden nl. Geoff Parcell – een van de auteurs van het “moet-je-gelezen-hebben” boek: Learning to Fly -uitgenodigd om hen te ondersteunen bij het opzetten van de interne Kennis Management en Geoff was bereid om ook met de “borrelgangers” wat ideeën en ervaringen uit te wisselen. Al was het maar erg kort het was wel een heel interessant gesprek. Hier laat ik het even tot een paar uitspraken van Geoff die we bij het opzetten van de leernetwerken en het hele CDP ter harte kunnen nemen:
- KM is a way of thinking and doing.
- KM is all about a flip of attitude.
- The only way to do it is to live and breathe it.
- On KM-issues there is more in common between the private sector and the development sector than one would think [Geoff heeft zijn KM ervaring met name bij de BP opgebouwd, maar is nu ook in de OS-wereld actief]
- Self-assessment is important, also to develop a real common language
- Storytelling is most powerful [i.v.m. meetbaar maken van de effecten van KM/KS]
- It is not enough to stay within your own network, there are people out there who probably know what you want to know”.
- KM is about having everybody responsible for it and NOT leaving it to the “KM-team”
- The book is called “Learning to Fly” because KM is just a question of doing it; now I consider it as my job pushing people “out of the nest” as eagles do with their young.

Voor meer informatie over het boek en de lopende discussies naar aanleiding van het boek verwijs ik naar de site van Learning to Fly