Thursday, 25 October 2007

Veranderen = visie ontwikkelen + leren

Een paar weken geleden hebben we binnen Edukans, in het kader van de Lerende Organisatie, onze eigen leerstijl getracht te ontdekken aan de hand van de Kolb leercyclus. Een paar dagen later discussieerden we over de volgende stap in het ontwikkelen van een onderwijsprogramma in Ethiopië. Twee activiteiten die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, maar bij nader inzien elkaar prachtig complementeerden.

De conclusie van de laatstgenoemde discussie was: het zou handig zijn om een stappenplan te hebben voor het ontwikkelen van een programma: hoe kom ik van A naar B. Daarbij is A de situatie waarbij partners en/of hun projecten gefinancierd worden en B de situatie van volledig programmatisch werken waarbij we één of enkele van de 4 rollen van financier, makelaar, capaciteitsopbouwer, etc. spelen. Dit stappenplan is een model, een theoretisch kader, van waaruit we de eerste voorgenomen activiteit gaan plannen en uitvoeren, bv een mapping. Dit levert ons enerzijds een resultaat en anderzijds een evaluatiemoment. De evaluatie levert aanpassingen op in het model en ook aanbevelingen voor de 2e stap, die we daarna gaan plannen. We doorlopen zo een aantal malen de leercyclus en komen zo tot een steeds verfijnder en beter op de praktijk toegesneden stappenplan. Aan het eind weten we precies hoe we het moeten doen – vooral ook handig voor onze collega’s, die wat later gestart zijn met het ontwikkelen van een programma.
Voorwaarde is dat we goed omschrijven hoe de toekomstige, nieuwe situatie B eruit ziet. In andere woorden: ontwikkel een visie over situatie B om op het goede spoor te blijven. En dan is veranderen:
1) visie ontwikkelen én 2) leren.

Dit kunnen we ook in algemene termen stellen voor elke verandering:
Een verandering, elke verandering in de organisatie of in de maatschappij, vraagt om een visie op de toekomstige situatie als ook om een stappenplan om daar te komen. We voeren dit stappenplan uit en evalueren regelmatig, wat verbeterpunten oplevert voor het originele plan. Door dit praktijkleren verwerven we ons tegelijkertijd nieuwe competenties door onze routines aan te passen. Verder ontwikkelen we allerlei nieuwe tools (bv. een checklist programmatisch werken, een agenda voor een stakeholder meeting) en nieuwe inzichten (bv manieren waarop we stakeholders kunnen betrekken bij programma ontwikkeling).

Dit werkt voor de kleine verandering, maar vooral ook voor de grote verandering: programmatisch werken, het ontwikkelen en invoeren van een nieuw management informatie systeem, het opzetten en bij elkaar houden van een alliantie!


Aart van den Broek, Edukans

No comments: